Info Panel
Roll it!   ⇔

Banggood - בנגוד

כללי

אתר בנגגוד הינו אתר סחר סיני ותיק ואמין שנוסד בשנת 2006. האתר מוכר את המוצרים שהוא עצמו מחזיק במחסניו ואינו מפעיל מוכרים חיצוניים. שירות הלקוחות שלו מעולה ולרוב במוצרים שלו מגיעים לארץ ללא שום בעיה בשונה מאתרים סיניים אחרים. בבנגגוד ניתן למצוא לרוב מוצרים באיכות גבוהה ובמחירים טובים. מומלץ לקנות מהם סמארטפונים אשר זולים יותר מבארץ.

Info Panel
Roll it!   ⇔